VINDTURBINER - EFFEKTIV STRØMFORSYNING.

I korte trekk fanger vindturbinen bevegelsesenergien som finnes i vinden, og omdanner den til elektrisitet. Vindturbiner skaper altså ikke energi; de simpelthen oversetter én energiform til en annen mer utnyttbar form.


Rent teknisk skjer dette i samspillet mellom tre instrumenter: vindmølla roterer,turbin og generator.


Vingene er de bladene på vindmølla. Leddet som holder disse sammen er turbinen. Når vinden dytter vingene, begynner en skive i turbinen å rotere. Under (eller bak) sitter generatoren og tar til seg  den fysiske kraften som skapes når turbinen roterer på grunn av vinden.

VINDTURBINER

(Vindmøller)


eco+ leverer vindturbiner i flere størrelser - alle er kompatible med våre invertere og styringssystemer– Norge har Europas beste vindressurser, og norsk vindkraft er nå den billigste formen for ny kraftproduksjon i hele Europa,Model eco+ 3000

Rated Power 3000W

Maximum Power 3200W

Rated Voltage 96V/120V/220V

Start-up Wind Speed 2.0m/s

Rated Wind Speed 11m/s

Survival Wind Speed 50m/s

Number Of Blades 3

Wind Hight 1.8m