Produsert i Europa med norske komponenter!

Det viktigste eco+ gjør i hverdagen, er å sørge for at produktene vi selger er så miljøvennlige som mulig, best mulig kvalitet, og med minst fotavtrykk for fremtiden


VOLTEC Solar og forretningspartnere tilbyr en pålitelig solenergiteknologi, laget i Frankrike, med et sertifisert lavt karbonavtrykk i verdensklasse, som oppfyller anbudskravene fra den franske energireguleringskommisjonen (CRE).


For å redusere karbonavtrykk og forbedre LCA (Life Cycle Analysis), er VOLTECs 4200m² fabrikktak utstyrt med solcellepaneler, noen systemer kjører under innmatingstariff (FiT), andre kjører på eget forbruk og når nettparitet. 100 % av solenergien er dedikert til produksjon av PV-moduler.

TARKA 375W FULL BLACK

For bolig

Optimalisert for Norske forhold, Ammoniakkbestandig.


2790,- pr. plate (7,44wp) inkl. mva

84.000,- 12Kw pakke (32 stk) 2.625,- inkl.mva

TARKA 385 395

For bolig

Optimalisert for Norske forhold, Ammoniakkbestandig.


2990,- pr. plate (7,57wp) inkl. mva

81.750,- 11,85Kw pakke (30 stk) 2.725,- inkl.mva