Produsert i Europa - Italia

Det viktigste eco+ gjør i hverdagen, er å sørge for at produktene vi selger er så miljøvennlige som mulig, best mulig kvalitet, og med minst fotavtrykk for fremtiden


Fabrikk i Lombardia,Italia.- Produksjon i EU med oppdaterte sertifiseringer. 


Hvorfor Solarday

Teknisk kunnskap og erfaring om produkt og skreddersydde løsninger.


Kvalitetsprdukter

Monokrystallinsk og polykrystallinske moduler.- Variasjon av etterbehandling; svart ramme, gjennomsiktig, rammeløs, farget.


Komponenter fra Tyskland, Østerrike og Italia


Garantier

20 år med produkt, 25 av lineær ytelse.

Prisstabilitet,

Planlagte leveranserHALF CUT 390 - 415W

TEN HC

For bolig

Optimalisert for Norske forhold, Ammoniakkbestandig.

MCP 540-550W

TEN HC

For næring / landbruk

Optimalisert for Norske forhold, .