Engasjement 

Kompetanse  

Erfaring

Vilje

Forståelse

eco+


Løsningsorienterte

Nyskapende (utvikling innen teknologi og elektrifisering)

Nysjgjerrige

Kost og kvalitetsbevisste

Kompetanse

eco+
Rett ut av Jælom (Gjerdrum)


Kara bak eco+ bor i Gjerdrum -

den lille kommunen med det store hjertet!


Hvis noen skulle lure, så er Gjerdrum en landsbrukskommune med store dyrkede arealer, driftsbygninger og fjøs.


Felles for "kara" er interessen for energi, data, elektro - og teknologi, Med kompetanse på hvert sitt felt betyr det en engasjert gjeng som vet hva kvalitet betyr.